pl en

Instalacje Oddymiające

Klapa do wentylacji pożarowej VD370-TC

Klapa do wentylacji pożarowej VD370-TC

Klapy typ VD370-TC o przekroju prostokątnym posiadają odporność ogniową w klasie:

EI 120 (vew i<->o) S1500 C10000 AA multi
EI 120 (ved i<->o) S1000 C10000 AA multi

Funkcją jest odprowadzanie dymu i gorących gazów pożarowych przy jednoczesnym zapewnieniu skutecznej ochrony przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu przez instalacje wentylacji oddymiającej poprzez zachowanie kryteriów szczelności ogniowej i/lub izolacyjności ogniowej i/lub dymoszczelności. W przypadku zastosowania w instalacjach nawiewnych, funkcją wyrobu jest dostarczanie czystego (niezadymionego) powietrza kompensacyjnego, napływającego do stref objętych pożarem w miejsce usuwanych gazów pożarowych.

KONSTRUKCJA

Klapy odcinające typu VD370-TC składają się z obudowy o przekroju prostokątnym, ruchomej jednopłaszczyznowej przegrody odcinającej oraz elektrycznego układu napędowego. Obudowa klapy wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej i składa się z dwóch segmentów, pomiędzy którymi umieszczona jest przekładka izolacyjna. Na obu końcach obudowy znajdują się kołnierze przyłączeniowe o wysokości 30 mm. Całkowita długość obudowy wynosi 370 mm. W klapach odcinających typu VD370-TC układ napędowy stanowi siłownik elektryczny serii BEN, BEE lub BE firmy BELIMO (napięcie zasilania 24 V AC/DC lub 230 V AC).
Siłowniki serii BEN są stosowane w klapach o powierzchni nie większej niż 0,6 m2, siłowniki serii BEE – w klapach o powierzchni 0,61 m2 – 1,0 m2. Zakres stosowania siłowników serii BE obejmuje wymiary 1,01 m2 – 1,5 m2.

MONTAŻ

Klapy odcinające typu VD370-TC mogą być montowane w następujących przegrodach budowlanych:
• Ścianach betonowych o grubości nie mniejszej niż 115 mm
• Ścianach murowanych z cegły pełnej lub z bloczków betonu komórkowego o grubości nie mniejszej niż 115 mm.
Klapy odcinające VD370-TC mogą być również montowane na powierzchni przewodów wentylacji pożarowej wykonanych z płyt Promatect-L500 o grubości 50 mm.

WYMIARY

POWIERZCHNIA EFEKTYWNA

© 2024 Wszystkie prawa zastrzeżone przez Frapol Sp. z o.o.