pl en

System Przewodów Oddymiających typu PD

Stalowe przewody oddymiające typu PD obsługujące jedną strefę pożarową o odporności ogniowej E600 120 (ho) S1500 single wymiarach standardowych oraz powiększonych.

Zmiany w Systemie Przewodów Oddymiających typu PD Frapol wprowadzone w 2020 roku:

  • sposób uszczelniania przewodów o wymiarach standardowych: wszystkie odcinki przewodów (kanały, kształtki, tłumiki, kompensatory, przepustnice) są uszczelniane wyłącznie od wewnątrz, co znacząco zwiększa estetykę instalacji, ogranicza możliwość uszkodzenia podczas montażu oraz skraca czas dostawy elementów,
  • dodano do systemu przepustnice regulacyjne typu PD-JHG o wymiarach maksymalnych 1250x1000 mm;
  • dodano do systemu kratki osiatkowane typu ST-PP-STR o wymiarach maksymalnych 1225x625 mm, malowane w dowolnym kolorze RAL;
  • zlikwidowano wsporniki obwodowe dla tłumików akustycznych.

Przewody oddymiające typu PD wykonywane są w dwóch zakresach:

  • standardowe wymiary przekroju przewodów: szerokość do 1250 [mm] oraz wysokość do 1000 [mm], wykonywane na podstawie 1488-CPR-0535/W,
  • powiększone wymiary przekroju przewodów: szerokość od 1250 [mm] do 2500 [mm] lub / oraz wysokość od 1000 [mm] do 1500 [mm], wykonywane na podstawie ITB – KOT-2019/0955

Najnowszy rodzaj przewodów oddymiających typu PD oferowany przez FRAPOL, to trzecia generacja systemu, powstała dzięki wieloletniemu doświadczeniu firmy oraz setkom zrealizowanych projektów. Najnowocześniejszy system stalowych, prostokątnych przewodów oddymiających typu PD, obsługujący jedną strefę pożarową, o odporności ogniowej E600 120 (ho) S1500 single znakowany znakiem CE to również odpowiedź na potrzeby rynku związane z koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa systemów oddymiających przy równoczesnym obniżeniu kosztów inwestycji. Zmiany dotyczą instalacji o przekroju nie większym niź 1250 x 1000 [mm], przewody o przekroju większym oferowane są niezmiennie na podstawie krajowego Certyfikatu Zgodności.

 

Kluczowe cechy systemu przewodów PD Frapol:

nowoczesne przewody PD

 

Znakowanie znakiem CE wszystkich komponentów systemu na podstawie Certyfikatu Stałości Właściwości Użytkowych.

 

Zgodność z normą zharmonizowaną PN-EN 12101-7, możliwość stosowania na terenie całej Unii Europejskiej.

 

Obniżenie masy instalacji o 10% dzięki redukcji masy przewodów oraz ilości materiałów montażowych 

Obniżenie obciążenia stropu przez instalację wentylacji pożarowej, redukcja ciężaru transportowanej oraz montowanej instalacji.

 

 

 

Zwiększenie maksymalnego rozstawu podwieszeń do 1,7 m, dowolna lokalizacja podwieszeń względem połączenia kołnierzowego.

Redukcja ilości materiałów montażowych oraz czasu montażu, obniżenie kosztu montażu instalacji o ponad 10% oraz znaczne jego ułatwienie.

 

 

Zastosowanie:
Systemy przewodów typu PD ( oraz każdy z jego elementów) posiada klasę odpornosci ogniowej 
E600 120 (ho) S1500 single 
Jego funkcją jest odprowadzanie dymu oraz gorących gazów pożarowych ze stref dymowych znajdujących się w tej samej strefie pożarowej przy zachowaniu kryteriów szczelności ogniowej i / lub dymoszczelności, do temperatury 600°C.
Przewody typu PD mogą być stosowane w strefach pożarowych, których strop ma odporność ogniową nie wyższą niż REI 120. Mogą służyć do budowy instalacji wentylacji oddymiającej lub instalacji wentylacji mieszanej, spełniającej jednocześnie funkcje wentylacji ogólnej i oddymiającej, przy założeniu, że obsługują wyłącznie tę strefę pożarową w której zostały zamontowane. Instalacje te, zwane jednostrefowymi, mogą stanowić samodzielne instalacje lub mogą być łączone z instalacją zbiorczą, wielostrefową. Należy pamiętać o tym że przejście przez przegrodę ogniową traktowane jest jako element instalacji wielostrefowej. Przewody typu PD mogą być montowane jedynie w instalacjach o orientacji poziomej.

Zastosowanie:

Systemy przewodów typu PD ( oraz każdy z jego elementów) posiada klasę odpornosci ogniowej  E600 120 (ho)  S1500 single                    

 

Jego funkcją jest odprowadzanie dymu oraz gorących gazów pożarowych ze stref dymowych znajdujących się w tej samej strefie pożarowej przy zachowaniu kryteriów szczelności ogniowej i / lub dymoszczelności, do temperatury 600°C.

Przewody typu PD mogą być stosowane w strefach pożarowych, których strop ma odporność ogniową nie wyższą niż REI 240. Mogą służyć do budowy instalacji wentylacji oddymiającej lub instalacji wentylacji mieszanej, spełniającej jednocześnie funkcje wentylacji ogólnej i oddymiającej, przy założeniu, że obsługują wyłącznie tę strefę pożarową w której zostały zamontowane. Instalacje te, zwane jednostrefowymi, mogą stanowić samodzielne instalacje lub mogą być łączone z instalacją zbiorczą, wielostrefową. Należy pamiętać o tym że przejście przez przegrodę ogniową traktowane jest jako element instalacji wielostrefowej. Przewody typu PD mogą być montowane jedynie w instalacjach o orientacji poziomej.

Zakres stosowania przewodów typu PD obejmuje instalacje wentylacyjne o ciśnieniu roboczym wentylacji pożarowej od -1500 [Pa] do +500 [Pa]. Mogą być one stosowane zarówno w instalacjach nawiewnych jak i wyciągowych.

Zadaniem nadrzędnym instalacji oddymiających jest zawsze usuwanie gorących gazów i dymu z obszaru objętego pożarem w celu ułatwienia ewakuacji ludzi oraz umożliwienia akcji gaśniczej. Zastosowanie systemu przewodów typu PD musi być zgodne z wymaganiami wynikającymi z aktualnych przepisów prawa budowlanego.

 

Konstrukcja:

Przewody oddymiające typu PD wykonywane są w dwóch zakresach:

  • standardowe wymiary przekroju przewodów: szerokość do 1250 [mm] oraz wysokość do 1000 [mm], wykonywane na podstawie 1488-CPR-0535/W,
  • powiększone wymiary przekroju przewodów: szerokość od 1250 [mm] do 2500 [mm] lub / oraz wysokość od 1000 [mm] do 1500 [mm], wykonywane na podstawie ITB – KOT-2019/0955

Podstawowym elementem przewodów typu PD są odcinki proste oraz kształtki (kolana, łuki, trójniki, dyfuzory itp.) o odmianach, wymiarach głównych oraz tolerancjach zgodnych z normą PN-EN 1505:2001: „Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym”.

W obu zakresach wymiarowych konstrukcja przewodów gwarantuje zachowanie kryteriów szczelności ogniowej oraz dymoszczelności w warunkach pożaru. W odcinkach instalacji zbudowanych z przewodów o wymiarach zarówno powiększonych, jak i standardowych, należy stosować kompensatory wydłużeń termicznych typu PD.

 

Montaż przewodów PD:

Z powodu istotnej roli instalacji wentylacji oddymiającej w zabezpieczeniu przeciwpożarowym budynków oraz indywidualnego charakteru każdego projektu, montaż przewodów typu PD może być wykowywany wyłącznie przez firmę Frapol lub firmę posiadającą odpowiednią licencję wydaną przez firmę Frapol. Licencja wydawana jest na podstawie szkolenia. Montaż musi być zgodny z DTR systemu.

 

System przewodów typu PD gwarantuje:
 


Kompletny system:

przewody, kształtki, kompensatory,  tłumiki, kratki z regulacją

   
Największe wymiary przewodów
 dostepne w rynku: 2500 x 1250 [mm]

 
    
Możliwość zamówienia materiałów złącznych

Największy na rynku rozstaw podwieszeń montażowych
  
Stalowe kompensatory, szybkie w dostawie oraz montażu


Najwyższej jakości materiały stosowane do produkcji, wielokrotnie testowane w badaniach odporności ogniowej.


Profesjonalną pomoc w procesie projektowania oraz realizacji instalacji wentylacji pożarowej
 

 

 

 

 

Kompensatory wydłużeń termicznych typu PD
  Kompensatory: Zastosowanie: Kompensatory wydłużeń termicznych typu PD posiadają klasę odporności…
Więcej
Przepustnica stalowa regulacyjna typ PD-JHG
Przepustnica regulacyjna typu PD-JHG stanowi element systemu stalowych, prostokątnych przewodów…
Więcej
Kulisowe tłumiki oddymiające typu TKF-PD
Kulisowe tłumiki akustyczne - zastosowanie: Kulisowe tłumiki akustyczne typu TKF-PD posiadają…
Więcej
Kratka Oddymiająca ST-PP-STR
Kratka oddymiająca ST-PP-STR stanowi element systemu stalowych, prostokątnych przewodów oddymiających…
Więcej
Kratki oddymiające typu ST-PP z nasadkami regulacyjnymi GO
ST-PP-W – stalowa kratka oddymiająca z nieruchomymi, poziomymi kierownicami   ST-PP-S –…
Więcej
© 2024 Wszystkie prawa zastrzeżone przez Frapol Sp. z o.o.