pl en

Automatyka

Systemy medyczne

AUTOMATYKA systemów medycznych (Framedic) integruje wszystkie urządzenia wentylacyjne występujące w zaprojektowanym obiekcie, zapewniając przejrzysty sposób sterowania, archiwizację danych i współpracę z innymi instalacjami występującymi w budynku.

 

 

Budowa układu automatyki

Urządzenia dostarczone przez Frapol mają zintegrowany układ zasilania i sterowania, co ogranicza prace instalacyjne i rozruchowe do niezbędnego minimum. Ich skomunikowanie pozwala na stworzenie systemu zarządzającego dystrybucją powietrza w ramach sal operacyjnych i pomieszczeń przyległych, zarządzanego z jednego miejsca. Podstawowe funkcje zapewniane przez poszczególne elementy systemu:

 

Szafa klimatyzacji precyzyjnej Framedic

 • niezależna regulacja wydatku powietrza nawiewnego i wyciągowego,
 • precyzyjna regulacja temperatury i wilgotności względnej powietrza, 
 • kompletna obsługa freonowego układu chłodniczego,
 • utrzymywanie wydatku centrali niezależnego od zabrudzenia filtrów i czynników niezależnych,
 • zasilanie i zabezpieczenie wszystkich urządzeń zainstalowanych wewnątrz centrali oraz współpracujących z nią.

 

Moduł recyrkulacji do pomieszczeń czystych

 • regulacja ilości powietrza, 
 • regulacja wydatku niezależnie od zabrudzenia filtra,  
 • zapewnienie stałego wydatku powietrza przez strop laminarny,
 • zasilanie i zabezpieczenie wszystkich urządzeń zainstalowanych wewnątrz modułu oraz współpracujących z nim.

 

Typowe urządzenia współpracujące

 • regulatory przepływu i ciśnienia w pomieszczeniach,
 • czujniki jakości powietrza, np. pomiar stężenia dwutlenku węgla, 
 • przepustnice strefowe,
 • inne urządzenia obiektowe.

 

Możliwości sterowania

Dotykowy panel operatorski HMI - dostępny standardowo, zapewnia czytelne menu obsługi i wizualizację pracy całego systemu Framedic.

 • wiele dostępnych rozmiarów – standardowa przekątna ekranu: 9,7’’,
 • możliwość stosowania kilku wyświetlaczy montowanych w różnych miejscach,
 • możliwość sterowania zdalnego centralą poprzez sieć internetową i urządzenia mobilne.

Panel serwisowy PGD - dostępny standardowo, zapewnia dostęp do wszystkich parametrów systemu. Umożliwia pełną indywidualizację systemu Framedic i szczegółowe dopasowanie charakterystyki pracy urządzeń do potrzeb konkretnego obiektu.

System BMS – urządzenie może zostać skomunikowane z systemem zarządzania inteligentnym budynkiem lub dostarczone wraz z systemem BMS wykonanym przez Frapol. Standard komunikacji może zostać dopasowany do potrzeb konkretnej instalacji:

 • Modbus RTU – standard,
 • Modbus TCP/IP,
 • BACnet IP,
 • BACnet MTSP,
 • LonWorks.

Automatyka systemu Framedic dostarczonego przez Frapol zapewnia pracę dostarczonych urządzeń, oferując elastyczne możliwości sterowania i pełną indywidualizację względem potrzeb projektu.

 

© 2024 Wszystkie prawa zastrzeżone przez Frapol Sp. z o.o.