pl en

Automatyka

Warianty wykonania

Automatyka central wentylacyjnych Frapol może zostać dostarczona w zakresie KOMPLEKSOWYM, od produkcji przez okablowanie fabryczne - system szybkozłączy Plug & Play, uruchomienie fabryczne, po uruchomienie finalne na obiekcie i szkolenie użytkownika !

 


CENTRALA + AUTOMATYKA + OKABLOWANIE FABRYCZNE + URUCHOMIENIE

Rozdzielnica zasilająco-sterująca zintegrowana z centralą wentylacyjną (montaż wewnątrz lub na centrali). Centrala trafia do klienta okablowana, po zmontowaniu i podłączeniu jest gotowa do pracy.

 

 


CENTRALA + AUTOMATYKA + OKABLOWANIE U KLIENTA + URUCHOMIENIE

Rozdzielnica zasilająco-sterująca montowana w dowolnym miejscu, okablowani może obejmować urządzenia zlokalizowane poza centralą np. regulatory VAV, dodatkowe przepustnice, czujniki itd. Uruchomienie i parametryzacja ustawień przeprowadzane w warunkach docelowej pracy.

 


CENTRALA + AUTOMATYKA

Rozdzielnica zasilająco-sterująca wysyłana osobno, po okablowaniu przez klienta. Uruchomienie możliwe do przeprowadzenia przez Frapol. 

 

 

Zlecenie pełnego zakresu dostawy i usług dodatkowych firmie Frapol, daje możliwość gwarancji braku problemów w zakresie dystrybucji automatyki centrali czy systemu HVAC - odpowiedzialnosć i opieka serwisowa spoczywa na jednym dostawcy.

© 2024 Wszystkie prawa zastrzeżone przez Frapol Sp. z o.o.