pl en

Monitoring automatyki wentylacji mechanicznej
z odzyskiem ciepła


Oddech dla szkół!

Program termomodernizacji głębokiej
z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii
z naciskiem na jakość powietrza wewnątrz kubatury obiektów

W naszym kraju funkcjonuje blisko 52 000 państwowych budynków edukacyjnych [GUS 2016], największa ich liczba ulokowana jest w dużych miastach, w pobliżu tras komunikacyjnych oraz terenów przemysłowych, co powoduje ich skrajne narażenie na zabójcze działanie zanieczyszczenia powietrza zewnętrznego – smogu.

Niemal codziennie w polskich szkołach przebywa jednocześnie ponad 6,3 mln uczniów oraz 0,6 mln nauczycieli. Oznacza to, że w szkodliwym dla zdrowia i życia środowisku przebywa prawie 20% polskiego społeczeństwa!

Doświadczenie

Zespół badawczy firmy Frapol od lat prowadzi monitoring warunków panujących w polskich placówkach edukacyjnych. Wyniki pomiarów są jednoznaczne – w szkołach brakuje czystego, świeżego powietrza.

Duże zagęszczenie uczniów, szczelnie zamknięte okna oraz nieefektywna wentylacja naturalna (grawitacyjna) prowadzi do podniesienia stężenia dwutlenku węgla w klasach lekcyjnych nawet o 300%! względem dopuszczalnych norm (1000ppm, ASHRAE).

Już powyżej 1500ppm nasilają się ograniczenia wynikające z braku świeżego powietrza u ludzi, w postaci objawów takich jak:

  • osłabienie koncentracji
  • senność
  • gorsze wyniki w nauce
  • bóle głowy
  • mdłości

Powyżej stężenia 2500ppm CO2 następują zmiany w oddechu i zagrożenie dla zdrowia u ludzi.

 

Cel

Naszym celem i obowiązkiem jako wiodącej firmy wyspecjalizowanej w systemach wentylacyjno-klimatyzacyjnych jest rzetelne przekazywanie informacji, poszerzanie świadomości społeczeństwa i nagłośnienie problemu związanego z sytuacją panującą w polskich szkołach.

Chcielibyśmy aby w bliskiej przyszłości wszystkie placówki edukacyjne w naszym kraju zapewniały konieczne warunki dla prowadzenia zajęć z naszymi dziećmi.

Szkoły ze świeżym przefiltrowanym powietrzem, zapewniające komfort i zdrowie wszystkim osobom przebywającym w pomieszczeniach. Oszczędność i niskie koszty eksploatacyjne dzięki zastosowaniu odzysku ciepła w nowoczesnym systemie wentylacyjnym.

 

Rozwiązanie

OPTYMALNA TERMOMODERNIZACJA budynków edukacyjnych musi swoim zakresem obejmować działania służące poprawie jakości środowiska wewnętrznego sal dydaktycznych. Prawidłowym podejściem jest zamiana sposobu wentylacji m.in pomieszczeń lekcyjnych z nieefektywnej oraz niekontrolowanej wentylacji naturalnej na zrównoważoną, efektywną wentylację mechaniczną.

Efekty zastosowania optymalnej termomodernizacji można obserwować na przykładzie opomiarowanej sali lekcyjnej obsługiwanej przez system HVAC z odzyskiem ciepła w ZS33 przy ulicy Targowej w Warszawie.
Dzięki zastosowaniu systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, możliwe stało się kontrolowanie oraz stałe utrzymywanie bezpiecznego poziomu stężenia dwutlenku węgla poniżej 1000 ppm.
Wymieniając system ogrzewania oraz sterowania wyeliminowano w okresie zimowym problem z przegrzewaniem budynku, jednocześnie poprawiając efektywność energetyczną oraz komfort przebywania w szkole uczniów i nauczycieli.

Dowiedz się więcej na www.oddechdlaszkol.pl >>

Pobierz katalogi Oddech Dla Szkół >>

 

Monitoring automatyki wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
Stan przed termomodernizacją
Droga do kompleksowej, optymalnej termomodernizacji
Stan po termomodernizacji

Sala lekcyjna przed i po termomodernizacji
Referencje projektu

Ostatnia synchronizacja

Stężenie dwutlenku węgla

ppm

Temperatura powietrza

° C

Wilgotność względna

%
µg/m3
µg/m3
µg/m3
µg/m3
Dane w tabeli pochodzą z maksymalnie 6 minut wstecz

Porównanie parametrów powietrza w sali konwencjonalnej
oraz wyposażonej w system HVAC wg. propozycji inżynierów z firmy Frapol.

Klasyczna
sala lekcyjna
Sala lekcyjna
z systemem HVAC
Warunki
zewnętrzne
Stężenie
dwutlenku węgla
ppm
ppm
-
Temperatura
powietrza
° C
° C
° C
Wilgotność
względna
%
%
%
Stężenie
pyłów zawieszonych
µg/m3
µg/m3
µg/m3
Stężenie
pyłów zawieszonych
µg/m3
µg/m3
µg/m3
Dane z dnia:
Pokaż najnowsze dane
Wykresy przedstawiają dzisiejsze dane.

Statystyki

Zwykła sala lekcyjna
Sala HVAC
Warunki zewnętrzne
Optimum

Poziom dwutlenku węgla

Poziom stężenia pyłów zawieszonych PM2.5

Poziom stężenia pyłów zawieszonych PM10

© 2024 Wszystkie prawa zastrzeżone przez Frapol Sp. z o.o.