pl en

Stan przed termomodernizacją

Stan przed termomodernizacją

Dzieci dużo bardziej narażone są na szkodliwość smogu, zanieczyszczeń oraz wirusów. Dzieje się tak, ponieważ ich układ oddechowy, immunologiczny i noeurologiczny dopiero się rozwijają. Skutkiem tego aż 8% dzieci w szkołach choruje na astmę, 10-15% ma przewlekłe choroby układu oddechowego, a około 50% młodzieży mieszkającej w Krakowie to alergicy. Co więcej zanieczyszczenia powietrza mogą skracać życie o ponad rok. 

Spośród 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie aż 30 leży w Polsce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stężenie dwutlenku węgla w klasie lekcyjnej

Stężenie dwutlenku węgla w pomieszczeniach nauki stanowi jeden z najważniejszych parametrów jakości środowiska wewnętrznego. Jego prawidłowy poziom ma olbrzymie znaczenie dla: zdrowia, samopoczucia, koncentracji, a co za tym idzie zdolności do przyswajania wiedzy. 

 

 

Ze względu na okres zimowy, duże zagęszczenie uczniów, szczelnie zamknięte okna oraz nieefektywną wentylację naturalną (grawitacyjną), poziom dwutlenku węgla w okresie stałego użytkowego sali lekcyjnej zawsze znajdował się powyżej dopuszczalnego poziomu -1000 ppm, a w krytycznym momencie (godz. 12:30) osiągnął niebezpieczną dla zdrowia wartość 2750 ppm. 

 

Temperatura powietrza wewnętrznego

Temperatura powietrza wewnętrznego w klasie lekcyjnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich  – stan przed termomodernizacją styczeń 2016 r. (zima) oraz czerwiec 2016 r. (lato)

ZIMA 
Klasa wyposażona była w przewymiarowy system ogrzewania, grzejniki bez zaworów termostatyczne. Skutkowało to stałym przegrzewaniem klasy lekcyjnej, prowadzącym do bardzo wysokiego zużycia energii oraz złego komfortu uczniów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LATO
Klasa posiadała duże przeszklenia od strony południowej oraz wschodniej, niezabezpieczone żadnymi elementami zacieniającymi (np. rolety). W wyniku tego w klasie zaobserwowano bardzo wysokie temperatury, w praktyce uniemożliwiające efektywny proces nauki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilgotność powietrza wewnętrznego 

Wilgotność powietrza w klasie lekcyjnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich – stan przed termomodernizacją styczeń 2016 r. (zima) oraz czerwiec 2016 r. (lato)

ZIMA 
W okresie zimowym, napływające przez nieszczelności stolarki okiennej zimne, suche powietrze zewnętrzne, powodowało niski poziom wilgotności wewnątrz sali lekcyjnej -20%, skutkujący dyskomfortem w postaci wysuszania spojówek oraz śluzówek uczniów.

 

 

 

 

 

 

 

 

LATO
Niesprawna wentylacja naturalna nie zapewniała wystarczającej wymiany powietrza oraz usuwania wilgoci wytwarzanej przez użytkowników sali lekcyjnej, stwarzając sprzyjające warunki do rozwoju bakterii oraz grzybów.   

 

 

 

 

 

 

 

    Dowiedz się więcej na www.oddechdlaszkol.pl >>

    © 2024 Wszystkie prawa zastrzeżone przez Frapol Sp. z o.o.