header

Programista

 

Miejsce pracy: Kraków

Zakres obowiązków

Osoba na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za dostarczanie narzędzi informatycznych w celu osiągania przez Spółkę strategicznych celów biznesowych.

Nasze wymagania

 • całkowita samodzielność działania,
 • znajomość wzorców projektowych oraz programowania obiektowego,
 • znajomość poniższych technologii poparta co najmniej dwuletnim doświadczeniem:

- ASP.Net MVC
- .NET C#
- Crystal Reports 
- T-SQL, PL/SQL - pisanie procedur, funkcji, zapytań transakcyjnych. 

 • dobra znajomość baz danych - MS SQL Server, Oracle
 • znajomość zagadnień:

- integracji systemów IT pisanych w różnych technologiach,

 • umiejętność pracy pod presją czasu, 
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • biegłe poruszanie się w zakresie dostępnych technologii i rozwiązań,
 • umiejętność wyboru najbardziej optymalnego rozwiązania problemu.
Aplikuj

Oferujemy

 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu,
 • pełną samodzielność działania,
 • możliwość uczestniczenia w szkoleniach podnoszących kwalifikacje.
W naszej firmie stwarzamy warunki rozwoju zawodowego zarówno dla absolwentów wyższych uczelni rozpoczynających swoją karierę zawodową, jak również dla osób mających za sobą kilkuletnie doświadczenie.

Tworzymy jeden zespół wierząc, że sukces firmy opiera się na naszym zaangażowaniu i wspólnej pracy. Dziś FRAPOL to ponad 500 zatrudnionych osób, którzy niewątpliwie są najcenniejszym zasobem naszej organizacji.
Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Firmę FRAPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Mierzeja Wiślana 8, Kraków 30-832, zawartych w CV na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji na stanowisko ....................... (w tym miejscu prosimy wpisać nazwę stanowiska - bez określenia stanowiska aplikacja nie będzie mogła zostać przyjęta).
Jednocześnie poinformowano mnie, że:
 • Administratorem moich danych osobowych jest Firma: Firmę FRAPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Mierzeja Wiślana 8, Kraków 30-832, KRS:0000035090, NIP: 679-00-85-168.
 • CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres 6 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane.
 • Dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu, ani też przekazywane innym podmiotom.
 • Kandydatowi składającemu CV przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, żądania ograniczenia przetwarzania bądź ich usunięcia.
 • Aplikacje nie są odsyłane. Kontakt odbywa się jedynie z wybranymi osobami.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2016 poz.922 /tekst jednolity/".