pl en

Klapa dymowa KDF

Klapa dymowa KDF

Klapa dymowa KDF

ZASTOSOWANIE:

Klapy dymowe typu KDF stosowane są na dachach płaskich w obiektach użyteczności publicznej, halach produkcyjnych i magazynowych oraz klatkach schodowych. Podstawową funkcją klap oddymiających jest odprowadzanie dymu oraz gorących gazów objętego pożarem obiektu lub pomieszczenia co umożliwia skuteczną ewakuację ludzi i szybkie dotarcie ekipy gaśniczej do źródła ognia. Dodatkowo zainstalowane klapy dymowe na obiekcie pozwalają ograniczyć szkody pożarowe spowodowane dymem i gorącymi gazami, ponadto obniżają klasę odporności ogniowej budynku, dają możliwość powiększenia dopuszczalnych stref pożarowych jak i wydłużenia dróg ewakuacyjnych..

Podstawą prawna do stosowania klap dymowych typu KDF jest Certyfikat Stałości Użytkowych 1396-CPR-0209 określonych zgodnie z normą PN-EN 12101-2:2003

 

KONSTRUKCJA:

Klapa dymowa zbudowana jest z trzech podstawowych podzespołów: podstawy, napędu otwierającego oraz skrzydła, dzięki zastosowaniu w skrzydle poliwęglanu komorowego przepuszczającego światło dzienne uzyskujemy kolejną funkcjonalność jaką jest możliwość doświetlania pomieszczeń. Trzecią funkcją jest możliwość wykorzystania klapy dymowej jako urządzenia do przewietrzania pomieszczeń przy odpowiedniej konfiguracji urządzenia. Kolejną funkcjonalnością urządzenia jest wykorzystanie klapy dymowej jak wyłazu dachowego w przypadku zastosowania napędu elektrycznego 24 [V]

Wariant z napędem elektrycznym 24 [V] – klapy z napędem elektrycznym są wykonane z jednym lub dwoma napędami w zależności od rozmiaru klapy i klasyfikacji obciążenia śniegiem (SL) . Klapy dostępne są w wykonaniu z podstawą stalowa prostą oraz łukową w zakresie wysokości podstawy od 350 do 500 [mm]. Wypełnienie skrzydła stanowi poliwęglan komorowy w dostępnych grubościach 16, 20 oraz 25 [mm]. Wszystkie klapy z napędem elektrycznym mogą być wykorzystane jako urządzenia do okresowego przewietrzania pomieszczeń.

Wariant z napędem pneumatycznym - Klapy z napędem pneumatycznym w standardzie dostarczane z termowyzwalaczem, ampułką termiczną oraz butla wyzwalająca. W celu uzyskania możliwości okresowego przewietrzania pomieszczeń należy napęd pneumatyczny dodatkowo doposażyć w siłownik elektryczny 230 [V]. klapy z napędem pneumatycznym dostępne są w wykonaniu z podstawą stalowa prostą oraz łukową w zakresie wysokości podstawy od 350 do 500 [mm]. Wypełnienie skrzydła stanowi poliwęglan komorowy w dostępnych grubościach 16, 20 oraz 25 [mm].. Przy odpowiedniej konfiguracji urządzenia jest możliwość wykorzystania klapy jako urządzenia do okresowego przewietrzania pomieszczeń.

 

 

Wymiary:

Klapy są dostępne w zakresie od min. gabarytów 1000x1000 [mm x mm] do max. gabarytów 2000 x 3000 [mm x mm].

Klapy z napędem elektrycznym w wykonaniu z napędem typu NF z podstawą prostą oraz łukową:

            

Klapy z napędem elektrycznym w wykonaniu z napędem typu BG z podstawą prostą oraz łukową:

              

 

Klapy z napędem pneumatycznym w wykonaniu z napędem typu BG z podstawą prostą oraz łukową:

             

© 2024 Wszystkie prawa zastrzeżone przez Frapol Sp. z o.o.