pl en

MRR

MRR - Multifunkcyjny Regenerator Rewersyjny

Innowacyjny w skali świata co do konstrukcji oraz funkcji multifunkcyjny wymiennik ciepła MRR.

Jego podstawowe cechy niespotykane w rozwiązaniach rynkowych to:

  • regulowany odzysk wilgoci z powietrza usuwanego bez użycia energii pierwotnej (usuwa bardzo energochłonny koszt nawilżania powietrza nawiewanego w zimie) – badania laboratoryjne w małej skali pokazują sprawność odzysku wilgoci na poziomie 70% co znacznie przewyższa oczekiwany stopień nawilżenia powietrza nawiewanego do strefy przebywania ludzi
  • zapobieganie zamrożeniu (nawet częściowemu) wymiennika z zachowaniem jego pełnej funkcjonalności bez użycia energii pierwotnej
  • wartość dodaną stanowi bakteriobójczość powłoki higroskopowej stosowanej w wymiennikach która gwarantuje zachowanie jakości nawiewanego powietrza

Dzięki budowie modułowej można w prosty sposób skalować rozmiar wymiennika do indywidualnych potrzeb.

© 2024 Wszystkie prawa zastrzeżone przez Frapol Sp. z o.o.