pl en

System Różnicowania Ciśnień Franec RC

System Różnicowania Ciśnień Franec RC

System Różnicowania Ciśnień Franec RC

zapobieganie zadymieniu system franec RC

System Franec RC do zapobiegania zadymieniu

FRANEC RC to kompletny zestaw wyrobów do różnicowania ciśnienia w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła dedykowany do każdego obiektu. Funkcją tego zestawu jest wytworzenie i utrzymanie nadciśnienia w strefach i przestrzeniach chronionych oraz wytworzenie wymaganego przepływu powietrza.

W skład zestawu wyrobów FRANEC RC wchodzą następujące elementy składowe:

rewersyjne jednostki napowietrzające FRANEC RC w czterech wariantach wykonania;
tablice sterowania różnicowania ciśnień TSRC;
tablica sterowania ręcznego różnicowania ciśnień TSRRC;
tablica regulatora różnicowania ciśnień FRAREG;
tablica wizualizacji różnicowania ciśnień WRC24 lub WRC 230;
przetworniki ciśnienia;
moduł przetwornika ciśnienia FRABUS-FP
elementy uzupełniające / współpracujące, między innymi przepustnice regulacyjne, przepustnice układów podwójnej czerpni, siłowniki obrotowe, siłowniki liniowe klap dymowych, czujki dymu.
 
Cechy i funkcje Systemu FRANEC RC
 
Zestaw wyrobów do różnicowania ciśnienia w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła FRAPOL FRANEC RC produkowany jest w oparciu o ITB-KOT-2019/1124 wyd. 3. Każdy projekt jest indywidualny, wykonywaniu w oparciu o dostępną wiedzę techniczną zawartą w normach branżowych oraz wytycznych technicznych. Prawidłowy projekt oraz wykonany zgodnie z nim, skonfigurowany i uruchomiony na obiekcie system oparty o zestaw FRANEC RC, jest gwarantem poprawnego zabezpieczenia pionowych oraz  poziomych dróg ewakuacyjnych na wypadek pożaru.
 

Doprowadzenie powietrza do przestrzeni chronionej nadciśnieniowo może być realizowane wykorzystaniem pojedynczego punktu nawiewnego jak również nawiewu wielopunktowego. Regulator kontrolujący pracę  przetwornicy  częstotliwości  i  siłownika  przepustnicy  regulacyjnej powoduje, iż nie ma konieczności stosowania mechanicznych klap nadmiarowo-upustowych jako elementów służących  do  regulacji  ciśnienia. Powyższa  zmiana ilości  dostarczanego  powietrza  jest  realizowana  poprzez  zastosowanie  przetwornicy częstotliwości (falownika), sterującej wydajnością wentylatora poprzez zmianę obrotów silnika wentylatora nawiewnego.

Dla budynków wysokościowych o określonych parametrach budowlanych podczas projektowania należy również uwzględnić rozwiązania techniczne pozwalające na uzyskanie krytycznych parametrów systemu zabezpieczenia przed zadymieniem pomimo wpływu efektu kominowego w warunkach zimowych oraz letnich. System oparty o zestaw FRANEC RC daje możliwość wykorzystania jednostek nawiewnych pracujących w trybie rewersyjnym do redukcji nadciśnienia panującego w przestrzeni chronionej. W niektórych przypadkach analogiczny efekt jest możliwy do osiągnięcia poprzez zastosowanie przepustnicy upustowej sterowanej poprzez tablicę FRAREG. 

Dla obiektów budowlanych, dla których przepisy dopuszczają zastosowanie systemu oddymiania pionowych dróg ewakuacyjnych a istnieją przesłanki techniczne iż może ono być nieskuteczne np. z uwagi na efekt kominowy wynikający z wysokości obiektu, jest możliwość zastosowania systemu z wykorzystaniem zestawu FRANEC RC w celu zagwarantowania poprawnej pracy instalacji oddymiającej klatkę schodową. Efekt ten uzyskujemy poprzez regulację, indywidualnego dla obiektu, nadciśnienia w klatce schodowej gwarantującego odpowiedni przepływ na klapie dymowej, niezależnie od zmian w układzie hydraulicznym klatki. Ponadto klapa dymowa może być zasilana bezpośrednio z zestawu FRANEC RC co redukuje skomplikowanie systemu.

 

PRZYKŁADOWY WYKAZ ELEMENTÓW SKŁADOWYCH ZESTAWU WYROBÓW FRANEC RC


 

Elementy systemu FRANEC RC:

© 2024 Wszystkie prawa zastrzeżone przez Frapol Sp. z o.o.