pl en

Formularz aplikacyjny

Formularz aplikacyjny

*
*
*
*
*
*
*
*
*
Aplikując wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Firmę FRAPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Mierzeja Wiślana 8, Kraków 30-832, zawartych w formularzu zgłoszeniowym oraz moim cv na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji we wskazanym przeze mnie obszarze. Jednocześnie poinformowano mnie, że:
  • Administratorem moich danych osobowych jest Firma FRAPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Mierzeja Wiślana 8, Kraków 30-832, KRS:0000035090, NIP: 679-00-85-168.
  • CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres 6 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane.
  • Dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu, ani też przekazywane innym podmiotom.
  • Kandydatowi składającemu aplikację przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, żądania ograniczenia przetwarzania bądź ich usunięcia.
  • Mam prawo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody jest równoznaczne z przerwaniem procesu rekrutacji.
  • Aplikacje nie są odsyłane. Kontakt odbywa się jedynie z wybranymi osobami.
Podstawa prawna: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO”), art. 6 ust. 1 lit. a. i b.
    © 2024 Wszystkie prawa zastrzeżone przez Frapol Sp. z o.o.