header

Inżynier Budowy

 

Miejsce pracy:  Budowy realizowane z udziałem Frapol oraz siedziba firmy ul. Mierzeja Wiślana 8 w Krakowie

Nasze wymagania:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe,
 • Znajomość pakietu Office oraz programu AutoCad,
 • Umiejętność czytania rysunku technicznego,
 • Znajomość podstaw prawa budowlanego,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Mile widziana znajomość programów do kosztorysowania (Norma, Zuzia),
 • Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku przy realizacji kontraktów w zakresie robót sanitarnych w szczególności wentylacji i klimatyzacji,
 • Otwartość na pracę w delegacji,
 • Wielozadaniowość oraz umiejętność pracy pod presją czasu,
 • Umiejętność współpracy w grupie,
 • Samodzielność, komunikatywność oraz dokładność i precyzja w działaniu.

Oferujemy

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • Niezbędne narzędzia pracy,
 • Szkolenia merytoryczne oraz szkolenia wdrażające,
 • Pracę w energicznym zespole.

Obowiązki:

 • Nadzór nad prawidłowością wykonania robót i zgodności z projektem/umową
 • Udział w delegacjach związanych z realizacją inwestycji,
 • Koordynacja w zakresie logistyki na budowie
 • Udział w procesie kosztorysowania, rozliczania robót
 • Przygotowanie dokumentacji odbioru robót, dokumentacji powykonawczej
 • Kontrolowanie przestrzegania i stosowania procedur BHP
Aplikuj
W naszej firmie stwarzamy warunki rozwoju zawodowego zarówno dla absolwentów wyższych uczelni rozpoczynających swoją karierę zawodową, jak również dla osób mających za sobą kilkuletnie doświadczenie.

Tworzymy jeden zespół wierząc, że sukces firmy opiera się na naszym zaangażowaniu i wspólnej pracy. Dziś FRAPOL to blisko 500 zatrudnionych osób, którzy niewątpliwie są najcenniejszym zasobem naszej organizacji.
Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Firmę FRAPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Mierzeja Wiślana 8, Kraków 30-832, zawartych w CV na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji na stanowisko ....................... (w tym miejscu prosimy wpisać nazwę stanowiska - bez określenia stanowiska aplikacja nie będzie mogła zostać przyjęta).
Jednocześnie poinformowano mnie, że:
 • Administratorem moich danych osobowych jest Firma: Firmę FRAPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Mierzeja Wiślana 8, Kraków 30-832, KRS:0000035090, NIP: 679-00-85-168.
 • CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres 6 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane.
 • Dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu, ani też przekazywane innym podmiotom.
 • Kandydatowi składającemu CV przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, żądania ograniczenia przetwarzania bądź ich usunięcia.
 • Aplikacje nie są odsyłane. Kontakt odbywa się jedynie z wybranymi osobami.
Podstawa prawna:
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO”), art. 6 ust. 1 lit. a.”