W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies

Akceptuje ciasteczka
pl en

Zmiana zapytania ofertowego nr 1/05/2017

Zmiana zapytania ofertowego nr 1/05/2017

Informujemy, że Frapol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zmieniła Zapytanie Ofertowe nr 1/05/2017 z dnia 06.05.2017 r. na „Dostawę centrum gnącego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.” w ramach projektu pod nazwą: „Opracowanie zintegrowanego systemu umożliwiającego precyzyjną kontrolę mikroklimatu w dużych obiektach użytkowych w celu spełnienia wymagań dotyczących budynków o niemal zerowym zapotrzebowaniu na energię (nZEB).”

Tekst jednolity Zapytania Ofertowego. jego załączników, uwzględniający zmiany, dostępny jest do pobrania w załączonych do niniejszej informacji plikach. 

Zmiana

Zapytania Ofertowego nr 1/05/2017

(dalej: „Zapytanie”)

Zamawiający

 

FRAPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Krakowie

ul. Mierzeja Wiślana 8

30-832 Kraków

 

Informacje o dofinansowaniu zamówienia

 

Zamówienie jest planowane do realizacji w ramach projektu pod nazwą:

„Opracowanie zintegrowanego systemu umożliwiającego precyzyjną kontrolę mikroklimatu w dużych obiektach użytkowych w celu spełnienia wymagań dotyczących budynków
o niemal zerowym zapotrzebowaniu na energię (nZEB).”

Wniosek o dofinansowanie projektu został opatrzony numerem:

POIR.01.01.01-00-0720/16

 

Informacje o postępowaniu

 

Tytuł postępowania:

„Dostawa centrum gnącego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.”

Data publikacji Zapytania:

06.05.2017 r.

 

 1. Na podstawie pkt. 13.1 Zapytania zmienia się Zapytanie w sposób następujący:
 1. Zmienia się pkt 5.1. Zapytania i nadaje się mu brzmienie: „5.1. Ofertę należy złożyć
  w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 13.06.2017 r. przy czym termin ten upływa
  wraz z końcem ostatniego dnia”.
 2. Zmienia się pkt 19 Zapytania i nadaje się mu brzmienie: „ 19. Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonawca składający ofertę gwarantuje gotowość do dostarczenia, zmontowania
i uruchomienia maszyny w terminie 80 dni od dnia upublicznienia Zapytania.

Kompletny przedmiot zamówienia powinien być dostarczony, zmontowany
(wraz z pierwszym uruchomieniem) i wydany Zamawiającemu a personel Zamawiającego przeszkolony w zakresie obsługi maszyny - nie później niż w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia nabycia praw i obowiązków do przedmiotu zamówienia przez Finansującego (Leasingodawcę) oraz zawarcia pomiędzy Zamawiającym i Finansującym (Leasingodawcą) umowy leasingu”.

 1. Zmienia się pkt 28.8 Zapytania i nadaje się mu brzmienie: „ 28.8. Oferta powinna być złożona w opakowaniu zaadresowanym na Zamawiającego oraz opatrzonym informacją o nadawcy (firma / nazwa lub imię i nazwisko wykonawcy, jego adres), a także zawierać opis:

Oferta na wykonanie zamówienia na:

„Dostawa centrum gnącego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia”

Numer  postępowania 1/05/2017

Nie otwierać przed: 14.06.2017”

 1. Zmienia się pkt 3 Załącznika nr 3 do Zapytania – Istotne warunki umowy i nadaje się mu brzmienie: „3. Umowa zostanie zawarta pod zawieszającym warunkiem nabycia praw
  i obowiązków do przedmiotu zamówienia przez Finansującego (Leasingodawcę)
  oraz zawarcia pomiędzy Zamawiającym i Finansującym (Leasingodawcą) umowy leasingu
  w terminie do dnia 05.07.2017 r. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć umowę/porozumienie celem nabycia praw i obowiązków do przedmiotu zamówienia
  przez Finansującego (Leasingodawcę). Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy/porozumienia, na mocy której nastąpi nabycie praw i obowiązków do przedmiotu zamówienia przez Finansującego (Leasingodawcę), w formie umowy trójstronnej pomiędzy Zamawiającym, Finansującym (Leasingodawcą) i Wykonawcą. Jeżeli umowa/porozumienie,  na mocy której nastąpi nabycie praw i obowiązków do przedmiotu zamówienia
  przez Finansującego (Leasingodawcę), będzie zawierana po dniu 30.06.2017 r., to zostanie zawarta bezwarunkowo”.
 2. Zmienia się pkt 6 Załącznika nr 3 do Zapytania – Istotne warunki umowy i nadaje się mu brzmienie: „6. Kompletny przedmiot umowy powinien być dostarczony, zmontowany
  (wraz z pierwszym uruchomieniem) i wydany Zamawiającemu a personel Zamawiającego przeszkolony w zakresie obsługi maszyny - nie później niż w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia nabycia praw i obowiązków do przedmiotu zamówienia przez Finansującego (Leasingodawcę) oraz zawarcia pomiędzy Zamawiającym i Finansującym (Leasingodawcą) umowy leasingu”.
 3. Zmienia się pkt 7 Załącznika nr 3 do Zapytania – Istotne warunki umowy i nadaje się mu brzmienie: „7. Wykonawca składający ofertę gwarantuje gotowość do dostarczenia, zmontowania i uruchomienia maszyny w terminie 80 dni od dnia upublicznienia Zapytania.
 1. Zmienia się pkt 13 Załącznika nr 3 do Zapytania – Istotne warunki umowy i nadaje się mu brzmienie: „13. Faktura za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie wystawiona
  na Finansującego (Leasingodawcę). Dopuszcza się możliwość udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia, jeżeli umowa/porozumienie, na mocy której nastąpi nabycie praw
  i obowiązków do przedmiotu zamówienia przez Finansującego (Leasingodawcę), będzie zawierana po dniu 30.06.2017”.
  © 2018 Wszystkie prawa zastrzeżone przez Frapol Sp. z o.o.