header

Mistrz Produkcji

 

 

Lokalizacja: Kraków, Mierzeja Wiślana 8

Zakres Obowiązków

 • Nadzór nad harmonogramem prac i terminowością wykonywanych zleceń,
 • Zarządzanie zespołem pracowników produkcyjnych, organizacja pracy i bieżący przydział zadań w zależności od planów produkcyjnych,
 • Monitorowanie i bieżące raportowanie realizacji produkcji,
 • Bieżące rozwiązywanie problemów produkcyjnych,
 • Przygotowanie urządzeń do odbiorów końcowych,
 • Współpraca z Zespołem Magazynów i Działem Zakupów w celu zapewnienia materiałów do produkcji,
 • Nadzór nad gospodarką magazynową, inwentaryzacją i obrotem komponentów wykorzystywanych przez Dział,
 • Nadzór nad terminowym przekazaniem do zatwierdzenia dokumentacji oraz jej archiwizacja,
 • Współpraca ze Spedycją, nadzór nad poprawnym skompletowaniem
  i terminowym wysyłaniem produktów.

Wymagane Kwalifikacje

 • wykształcenie wyższe techniczne (mile widziane kierunki: automatyka, elektrotechnika, energetyka lub kierunki pokrewne),
 • umiejętność organizacji procesu produkcyjnego,
 • znajomość rysunku technicznego,
 • znajomość zagadnień automatyki, elektryki – będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy

 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w dużych projektach,
 • Jasne reguły zatrudnienia i wynagrodzenia,
 • Pełne wdrożenie do pracy,
 • Pracę w zgranym zespole.
Aplikuj
W naszej firmie stwarzamy warunki rozwoju zawodowego zarówno dla absolwentów wyższych uczelni rozpoczynających swoją karierę zawodową, jak również dla osób mających za sobą kilkuletnie doświadczenie.

Tworzymy jeden zespół wierząc, że sukces firmy opiera się na naszym zaangażowaniu i wspólnej pracy. Dziś FRAPOL to blisko 500 zatrudnionych osób, którzy niewątpliwie są najcenniejszym zasobem naszej organizacji.
Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Firmę FRAPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Mierzeja Wiślana 8, Kraków 30-832, zawartych w CV na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji na stanowisko ....................... (w tym miejscu prosimy wpisać nazwę stanowiska - bez określenia stanowiska aplikacja nie będzie mogła zostać przyjęta).
Jednocześnie poinformowano mnie, że:
 • Administratorem moich danych osobowych jest Firma: Firmę FRAPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Mierzeja Wiślana 8, Kraków 30-832, KRS:0000035090, NIP: 679-00-85-168.
 • CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres 6 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane.
 • Dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu, ani też przekazywane innym podmiotom.
 • Kandydatowi składającemu CV przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, żądania ograniczenia przetwarzania bądź ich usunięcia.
 • Aplikacje nie są odsyłane. Kontakt odbywa się jedynie z wybranymi osobami.
Podstawa prawna:
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO”), art. 6 ust. 1 lit. a.”