header

Specj. ds. Doboru i Ofertowania Central Went.

 

Miejsce Pracy: Warszawa

Zadania

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za:
 • Analizę zapytań ofertowych w zakresie central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
 • Terminowe przygotowanie doborów technicznych i ofert handlowych,
 • Uczestniczenie w spotkaniach handlowych z klientami prowadzonymi przez Dział Handlowy w celu zebrania informacji niezbędnych do opracowania doborów i ofert,
 • Uzupełnianie ofert handlowych o wyceny z zakresu automatyki do central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz dodatkowych usług serwisowych.

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe z zakresu Mechaniki i Budowy Maszyn, Inżynierii Środowiska (kierunek: Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja) lub kierunków pokrewnych,
 • Znajomość zasad działania central wentylacyjnych,
 • Umiejętność pracy pod presją czasu,
 • Bardzo dobra organizacja pracy,
 • Kreatywność w rozwiązywaniu problemów inżynierskich,
 • Doświadczenie w doborze central wentylacyjnych – mile widziane.
Aplikuj

Oferujemy

 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu,
 • atrakcyjne warunki finansowe,
 • pracę w ambitnym i dynamicznie rozwijającym się zespole,
 • możliwość uczestniczenia w szkoleniach podnoszących kwalifikacje.
W naszej firmie stwarzamy warunki rozwoju zawodowego zarówno dla absolwentów wyższych uczelni rozpoczynających swoją karierę zawodową, jak również dla osób mających za sobą kilkuletnie doświadczenie.

Tworzymy jeden zespół wierząc, że sukces firmy opiera się na naszym zaangażowaniu i wspólnej pracy. Dziś FRAPOL to blisko 500 zatrudnionych osób, którzy niewątpliwie są najcenniejszym zasobem naszej organizacji.
Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Firmę FRAPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Mierzeja Wiślana 8, Kraków 30-832, zawartych w CV na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji na stanowisko ....................... (w tym miejscu prosimy wpisać nazwę stanowiska - bez określenia stanowiska aplikacja nie będzie mogła zostać przyjęta).
Jednocześnie poinformowano mnie, że:
 • Administratorem moich danych osobowych jest Firma: Firmę FRAPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Mierzeja Wiślana 8, Kraków 30-832, KRS:0000035090, NIP: 679-00-85-168.
 • CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres 6 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane.
 • Dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu, ani też przekazywane innym podmiotom.
 • Kandydatowi składającemu CV przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, żądania ograniczenia przetwarzania bądź ich usunięcia.
 • Aplikacje nie są odsyłane. Kontakt odbywa się jedynie z wybranymi osobami.
Podstawa prawna:
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO”), art. 6 ust. 1 lit. a.”